PLATEBNÍ PŘÍKAZ 246469300/0600 

QR PLATBA METEOR PRO UKRAJINU
DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU