Skip to content Skip to footer

Ukliďme Česko – bez hranic

Příroda nezná hranice. Stejně tak její ochrana a péče o životní prostředí a místo, kde žijeme. Proto se u nás ubytovaní ukrajinští uprchlíci v sobotu 1. 4. 2023 připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko
 
V okolí hřišť SK Meteor, Thomayerových sadů a nábřeží Vltavy podél cyklostezky jsme celkem vysbírali přes 1000 litrů odpadků. O paruku, kabely i kabelky… O to vše je po úklidu čistší libeňská příroda, a to díky zápalu malých i velkých ukrajinských obyvatel naší ubytovny.  
 
Zvláštní poděkování patří MČ Praha 8 za vstřícnou pomoc, jmenovitě referentovi odboru životního prostředí z oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností Josefu Juračákovi. Městská část pytle s odpadky po víkendové akci bezplatně odvezla.
 
sledujte nás